Disclaimer

De Woningzoeker is eigenaar van deze website. Wij exploiteren de site ook. Bezoekt u deze site? Of maakt u er op een andere manier gebruik van? Dan gaat u akkoord met onze spelregels. De spelregels leest u hieronder:

Juistheid van informatie

– Wij doen ons best de informatie op deze website actueel en juist te houden. Dit betekent niet dat wij garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en/of actueel is. Daarom kunt u aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Dit geldt ook voor alle ingangsdata en huurprijzen op deze website.

- Gebruikt u de vertaalfunctie van de website? Dan kunnen wij niet garanderen dat de vertaling juist wordt weergegeven.

– Op www.dewoningzoeker.nl vindt u links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Uw gegevens

– Schrijft u zich in als woningzoekende? Dan vragen we een aantal gegevens van u. U zorgt er zelf voor dat uw gegevens kloppen. Via de webpagina 'Mijn pagina?' kunt u uw gegevens bekijken en veranderen.
– Wij behandelen uw gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw gegevens zijn beschikbaar voor ons, de woningcorporaties en de beheerder van de website. We geven uw gegevens niet door aan anderen.
– We hebben het College Bescherming Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens registreren.

Het gebruik van de website

– U doet uw best geen virussen, wormen of andere vernietigende onderdelen via deze website te verspreiden.– U gebruikt deze website en de inhoud ervan alleen voor privédoeleinden.
– Wilt u tekst, afbeeldingen of broncode van deze website vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden? Dan heeft u daar vooraf onze toestemming voor nodig.
– Kunt u de website tijdelijk niet bezoeken? Bijvoorbeeld vanwege een technische storing? En vindt u dat u daardoor schade lijdt? Dan stelt u ons daarvoor niet aansprakelijk.

Veranderingen

– Wij mogen deze website altijd veranderen of stoppen. We hoeven u daarover niet te informeren. U stelt ons niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
– Wijzigen we deze spelregels? Dan ziet u dit hier. De nieuwe spelregels gelden vanaf het moment dat we ze plaatsen. We hoeven u daarvan niet op de hoogte te brengen.