inloggen
zoeken

Voorwaarden inschrijving

1. De minimale leeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

2. Aan woningzoekenden onder de 18 die via de rechter een meerderjarige status hebben gekregen, kan ontheffing van deze leeftijdseis worden gegeven. Het bewijs van de meerderjarigheidsstatus moet bij één van de deelnemende corporaties worden ingeleverd.

3. Stichtingen kunnen zich niet inschrijven als woningzoekende, alleen natuurlijke personen.

4. Uw inschrijving is actief als u alle gegevens hebt ingevuld en de akkoordverklaring heeft aangevinkt.

5. U mag één keer ingeschreven staan. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere woningzoekenden. Een inschrijving kan bestaan uit een aanvrager en een medeaanvrager. Desgewenst kunnen inschrijvingen worden samengevoegd of gesplitst, waarbij ieder zijn eigen inschrijfduur behoudt.

6. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct houden van uw gegevens! U kunt dit zelf aanpassen via Mijn pagina. De Woningzoeker baseert zich bij het selecteren van passend aanbod op de door u ingevulde gegevens. Mocht blijken dat uw gegevens niet correct zijn, dan kan een woningaanbieding worden ingetrokken. Het is belangrijk dat uw contactgegevens altijd juist zijn. Indien wij voor een woningaanbieding geen contact met u kunnen krijgen, beschouwen wij dit als een weigering. Dit kan ertoe leiden dat uw inschrijving wordt geblokkeerd. Zie hiervoor de spelregels.

7. Raakt u uw inlognaam kwijt, dan moet u zich legitimeren bij één van de deelnemende corporaties om een nieuwe inlognaam te kunnen krijgen.

8. Raakt u uw wachtwoord kwijt, dan kunt u via de website vragen om een nieuw wachtwoord.

9. Aan inschrijving zijn kosten verbonden. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan wordt u weer uitgeschreven en verliest u uw inschrijfduur.

10. Na de eerste inschrijving staat u een jaar ingeschreven. Om ingeschreven te blijven staan moet u jaarlijks verlengingskosten betalen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Betaalt u de verlengingskosten niet binnen de gestelde termijn, dan wordt u uitgeschreven en verliest u uw inschrijfduur.

 

sfeerafbeelding