inloggen
zoeken

Tarieven en betaling

  • Aan een inschrijving bij De Woningzoeker zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 16,00. De verlengingskosten bedragen € 10,00 per jaar (peildatum januari 2017) en worden jaarlijks in rekening gebracht.
  • Een inschrijving of verlenging kan alleen betaald worden door middel van iDEAL of door het uitgeven van een eenmalige machtiging. Heeft u niet de mogelijkheid tot een eenmalige machtiging of een iDEAL betaling, neemt u dan contact op met één van de deelnemende corporaties.
  • Als u gebruikt maakt van een eenmalige machtiging, dan geeft u De Woningzoeker toestemming om het inschrijfgeld van € 16,00 of de verlengingskosten van € 10,00 eenmalig van uw rekening af te schrijven.
  • Als uw saldo niet toereikend is en de overmaking daardoor niet lukt, dan krijgt u hier een e-mail over. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe machtiging af te geven. Als u dit 3x heeft gedaan en de betaling is nog steeds niet gelukt, wordt uw inschrijving bij De Woningzoeker beëindigd. Eventueel opgebouwde inschrijfduur komt dan te vervallen.
  • Uitschrijving als woningzoekende geeft geen recht op terugbetaling van inschrijfgeld of verlengingskosten.

 

sfeerafbeelding