inloggen
zoeken

Zorgwoningen

Bij het Servicepunt Zorgwoningen kunt u terecht voor een zorgwoning in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden. Een zorgwoning is een huurwoning waar u, ook bij behoefte aan zorg, zelfstandig kunt wonen en kunt deelnemen aan activiteiten.

Wilt u verhuizen naar een zorgwoning van het Servicepunt Zorgwoningen? Dan kunt u zelf reageren op deze woningen die via de website www.dewoningzoeker.nl worden aangeboden. Hiervoor is het nodig om als woningzoekende ingeschreven te staan. Als u een indicatie van het CIZ, de wijkverpleegkundige of de gemeente heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een indicatie voor een zorgwoning waarmee u voorrang krijgt. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u zich hier inschrijven. Vanaf het moment dat u staat ingeschreven kunt u reageren op zorgwoningen die worden aangeboden. 

Zorgcomplexen
Alle zorgwoningen maken deel uit van een zorgcomplex. Een overzicht hiervan vindt u onder Zorgcomplexen. Zorgwoningen die vrijkomen worden geadverteerd op de website in de wensmodule en vrije sectormodule.

Voorrangsregels
Iedereen met een indicatie voor een zorgwoning of ouder dan 55 jaar kan reageren op zorgwoningen, maar woningzoekenden met een indicatie voor een zorgwoning hebben voorrang. Let op: u moet wel zelf actief reageren op het woningaanbod.

De voorrangsregels voor een zorgwoning zijn:
- indicatie voor een zorgwoning (3, zeer urgent)
- indicatie voor een zorgwoning (2, urgent)
- indicatie voor een zorgwoning (1, noodzakelijk)
- woningzoekenden ouder dan 65 jaar zonder indicatie voor een zorgwoning (volgorde op basis van inschrijfduur bij De Woningzoeker; in IJsselmuiden geldt ouder dan 75 jaar)
- overige woningzoekenden ouder dan 55 jaar die aan de voorwaarden voldoen die voor de woning gelden (volgorde op basis van inschrijfduur bij De Woningzoeker)
Als bijvoorbeeld twee woningzoekenden reageren die allebei een indicatie voor een zorgwoning (3, zeer urgent) hebben, dan heeft degene die als eerste een indicatie voor een zorgwoning heeft ontvangen voorrang.

U kunt in aanmerking komen voor een indicatie voor een zorgwoning, als u:

  1. in 2014 een indicatie voor 'persoonlijke verzorging' en/of 'verpleging' heeft ontvangen van het CIZ (www.ciz.nl) of
  2. in 2015 een indicatie voor 'persoonlijke verzorging' en/of 'verpleging' heeft ontvangen van de wijkverpleegkundige via de zorgorganisatie van uw voorkeur in uw woonplaats of
  3. een indicatie heeft voor 'begeleiding' en/of 'dagbesteding' van de gemeente (www.swtzwolle.nl en www.kampen.nl)

De indicatie voor een zorgwoning geeft de urgentie aan en bepaalt mede de voorrang op een zorgwoning. Hiervoor is een (gratis) gesprek met één van de medewerkers van het Servicepunt Zorgwoningen nodig. Tijdens dit gesprek bespreken we samen uw woon- en zorgvraag, voorzien we u van passend advies en bepalen we de indicatie voor een zorgwoning. U kunt een gesprek aanvragen door bij uw persoonlijke gegevens op Mijn pagina aan te geven dat u een indicatie van het CIZ, de wijkverpleegkundige of de gemeente heeft. Heeft u geen indicatie van het CIZ, de wijkverpleegkundige of de gemeente, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een indicatie voor een zorgwoning, neem dan contact op met één van de corporaties of aangesloten zorgpartijen.

Afwijkende inkomensvoorwaarden
Heeft u een indicatie voor een zorgwoning én reageert u op een zorgwoning, dan zijn de algemene inkomensvoorwaarden niet van toepassing. Ook met een inkomen hoger dan € 36.798 (prijspeil 1 december 2017) kunt u reageren op een zorgwoning. Een uitzondering hierop zijn de zorgwoningen van SWZ. Zij voeren afwijkende inkomensvoorwaarden. Deze afwijkende voorwaarden worden per woning vermeld bij de woningadvertentie.

Meer informatie?

Staat het antwoord op uw vraag niet bij het overzicht met veelgestelde vragen?

Neem dan contact op met één van de deelnemende woningcorporaties of loop op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur binnen bij één van onze andere servicepunten:

Zwolle
De Esdoorn, Esdoornstraat 7
Het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175
Nieuwe Haven, Burgemeester Vos de Waelstraat 1
De Molenhof, Assendorperdijk 132

Kampen
Myosotis, Engelenbergplantsoen 3
Margaretha, Burgwal 45
De Amandelboom, Wederiklaan 2
De Vijverhof, Vijverhof 19
Maarlenhof, Slenkstraat 14
Wmo-loket, Burgemeester Berghuisplein 1

Servicepunt Zorgwoningen is een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ en de zorgpartijen IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
 

sfeerafbeelding