inloggen
zoeken

Spelregels

In alle gevallen gelden de regels van passend toewijzen. I.v.m. de nieuwe privacywetgeving per 25 mei, hebben we (met ingang van 6 maart 2018) een nieuw privacyreglement.

Inschrijven
De Woningzoeker is een website van de woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ en Beter Wonen IJsselmuiden. Om te kunnen reageren op woningen uit het aanbod van de Woningzoeker, moet u zich inschrijven als woningzoekende. U kunt zich inschrijven vanaf 18 jaar. Dit kan via de site van de Woningzoeker. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan wordt u weer uitgeschreven.
Stichtingen kunnen zich niet inschrijven. Alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven. Door een inschrijving via de website van de Woningzoeker schrijft u zich in als woningzoekende bij de woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ en Beter Wonen IJsselmuiden.

Verlenging
De verlenging van uw inschrijving dient u jaarlijks zelf te regelen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw jaarlijkse verlenging te regelen. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan wordt uw inschrijving niet verlengd en wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Een verlenging is een jaar geldig.

Kosten per 1 januari 2017
Een inschrijving bij de Woningzoeker kost € 16,00.
Een verlenging kost € 10,00 per jaar.
U kunt betalen via een eenmalige machtiging of iDEAL.

Juiste contactgegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw contactgegevens. Als wij bijvoorbeeld voor een verlenging of woningaanbieding geen contact met u kunnen krijgen, kan dit consequenties met zich meebrengen voor uw inschrijving.
U kunt uw gegevens op elk moment aanpassen via Mijn pagina.

Uitschrijving
In de volgende gevallen wordt u uitgeschreven als woningzoekende:
• U schrijft zich zelf uit als woningzoekende.
• U heeft uw inschrijf- of verlengingskosten niet tijdig betaald.
• U heeft een woning geaccepteerd via de Woningzoeker.
In alle gevallen ontvangt u per e-mail en/of sms een bevestiging van de uitschrijving.

Spoedmodule
De woningen in deze module hebben een huur onder de huurtoeslaggrens, € 710,68. Het hangt van uw inkomen en huishoudsamenstelling af tot welke huur u mag huren. Kijk voor meer informatie ook op de pagina van passend toewijzen. Op www.toeslagen.nl kunt u kijken of u huurtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst. 
Om op deze woningen te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij de Woningzoeker. De woningen in deze module worden toegewezen op basis van passend toewijzen en vervolgens via loting. Binnen de geselecteerde groep maakt iedereen evenveel kans. Wel geldt een aanvullende voorwaarde om mee te doen in deze module. Om voor een spoedwoning in aanmerking te komen, moet u minimaal één jaar aaneengesloten ingeschreven staan binnen de postcodegebieden van de regio Zwolle, Kampen of IJsselmuiden. Dit moet het jaar zijn dat vooraf is gegaan aan de datum waarop de woning is geadverteerd. Voorbeeld: een woning is op 1 maart 2017 geadverteerd. U staat dan minimaal van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017 ingeschreven binnen het gestelde postcodegebied. Daarbij kunt u woonachtig zijn geweest op verschillende adressen, zolang dit maar binnen de gestelde postcodegebieden valt en het in totaal een aaneensluitende periode van minimaal een jaar is. Als u aan de gestelde voorwaarde voldoet, dan mag u op spoedwoningen reageren. Studenten mogen niet reageren in deze module.

Wensmodule
De woningen in deze module hebben een huur onder de huurtoeslaggrens, € 710,68. Het hangt van uw inkomen en huishoudsamenstelling af tot welke huur u mag huren. Kijk voor meer informatie ook op de pagina van passend toewijzen. Op www.toeslagen.nl kunt u kijken of u huurtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst. 
Om op deze woningen te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij de Woningzoeker. De woningen in deze module worden toegewezen op basis van passend toewijzen en vervolgens wordt er gekeken naar de inschrijfduur. Hoe langer u ingeschreven staat als woningzoekende, hoe meer kans u maakt.

Vrije sector module
De meeste woningen in deze module hebben een huur boven de huurtoeslaggrens, € 710,68. Dit betekent dat u voor deze woningen geen huurtoeslag kunt aanvragen. Er worden enkele woningen met een huur onder de huurtoeslag geplaatst in de vrije sectormodule. De inkomenseisen verschillen per woning. U vindt deze in de advertentie. Om op deze woningen te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij de Woningzoeker. De woningen in deze module worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Hoe langer u ingeschreven staat als woningzoekende, hoe meer kans u maakt.

Zorgwoningen
Zorgwoningen die vrijkomen worden geadverteerd in de wensmodule en vrije sectormodule. Voor zorgwoningen gelden afwijkende voorrangsregels en inkomensvoorwaarden. Lees meer >

Koopwoningen
Om op deze woningen te kunnen reageren, hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende. In de advertentie vindt u de gegevens van de makelaar waar u contact mee op kunt nemen voor meer informatie.

Parkeerruimten
Om te kunnen reageren op een garage of een parkeerplek hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende. De garages en parkeerplekken worden wekelijks op vrijdag om 12.00 uur gepubliceerd via de Woningzoeker. Degene die het eerst reageert, krijgt de parkeerruimte toegewezen. Soms hebben bepaalde groepen voorrang, bijvoorbeeld bewoners uit een flat waarin de parkeerruimte zich bevindt.

Voorrangspositie
Voor enkele kernen geldt dat eigen inwoners voorrang hebben. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast zijn er woningen waarvoor specifieke doelgroepen voorrang hebben, bijvoorbeeld senioren. Ook voor zorgwoningen gelden afwijkende voorrangsregels. Als voor een woning voorrangsregels van toepassing zijn, dan staan deze vermeld in de advertentie.

Studenten
Studenten kunnen zich vanaf 18 jaar inschrijven bij de Woningzoeker. Zij komen niet in aanmerking voor woningen in de spoedmodule. Studenten mogen wel in de wensmodule reageren op zelfstandige appartementen van SWZ en Openbaar Belang. Iemand van 28 jaar en ouder wordt bij De Woningzoeker niet meer gezien als student.
Studentenwoningen worden vanaf 1 januari 2014 niet meer geadverteerd via de Woningzoeker maar via Stichting Studenten Huisvesting: SSHxl.nl. Om in aanmerking te komen voor een studentenwoning is het noodzakelijk dat je je inschrijft bij SSH.

Inschrijfduur
Woningen in de wensmodule en de vrije sectormodule worden toegewezen op basis van passend toewijzen en vervolgens op inschrijfduur. Elke dag dat u ingeschreven staat telt mee.
Hebben de eerste twee kandidaten voor een woning een gelijk aantal dagen, dan krijgt degene die zich het eerste heeft ingeschreven als woningzoekende de woning toegewezen. Het moment van reageren op de woning is hierbij niet van belang.
U krijgt geen extra inschrijfduur door op een woning te reageren.

Loting
De woningen in de spoedmodule worden toegewezen op basis van passend toewijzen en vervolgens loting. Dit betekent dat iedereen evenveel kans maakt. De loting wordt door het systeem gedaan en vindt plaats op het moment dat de advertentie sluit.

Toewijzing inkomensafhankelijk
Op de toewijzing van al onze huurwoningen is de Europese regelgeving van kracht. Dit betekent dat sociale huurwoningen (spoed- en wensmodule) alleen verhuurd worden als er sprake is van een verzamelinkomen onder de € 36.798*. Hierbij telt het inkomen van inwonende kinderen niet mee. Wel dat van een eventuele medehuurder. Klik hier voor de specifieke inkomensvoorwaarden.
Is uw verzamelinkomen gelijk aan of hoger dan € 36.798*, dan komt u in aanmerking voor een woning in de vrije sectormodule. Voor deze woningen gelden aanvullende inkomenseisen. Deze staan in de advertenties vermeld.
* Prijspeil 1 december 2017.

Inkomensgegevens
Om uw verzamelinkomen te kunnen controleren vragen wij u om een inkomensverklaring en recente loonsgegevens in te leveren. De inkomensverklaring kunt u alleen telefonisch opvragen bij de belastingdienst. U kunt hiervoor gratis bellen met 0800-0543 op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur (op vrijdag tot 17.00 uur). Houdt uw BSN nummer bij de hand! U kunt dit vinden op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Van alle meeverhuizende meerderjarige personen (behalve inwonende kinderen) moet een inkomensverklaring worden ingeleverd. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier thuis heeft. Zonder inkomensverklaring kunnen wij u weigeren als kandidaat voor een woning. Vraag het dus tijdig aan! In plaats van de inkomensverklaring kunt u ook de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst inleveren.
Ook studenten moeten een inkomensverklaring inleveren als zij kandidaat zijn voor een woning.
Naast de inkomensverklaring moet u inkomensgegevens van de laatste 3 maanden inleveren. In de aanbiedingsbrief staat precies wat u moet inleveren.

Woonhistorie
Spoedwoningen zijn alleen beschikbaar voor diegenen die minimaal een jaar ingeschreven staan in het postcodegebied van de gemeente Zwolle, Kampen of IJsselmuiden (zie voor de precieze postcodes het kopje 'Postcodegebieden'). Om dit aan te tonen, moet u een bewijs van inschrijving in deze gemeenten inleveren met woonhistorie. Dit bewijs van inschrijving met woonhistorie kunt u in Zwolle digitaal aanvragen. Het uittreksel wordt binnen drie werkdagen toegestuurd. Vraag het dus tijdig aan! In Kampen kunt u het bewijs van inschrijving met woonhistoriel aanvragen bij het team Burgerzaken van de gemeente.
Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Reactietermijn
Elke huurwoning wordt een week lang gepubliceerd op de site van de Woningzoeker. In de advertentie wordt de datum vermeld vóór wanneer uw reactie binnen moet zijn om in aanmerking te kunnen komen.
Ditzelfde geldt voor garages en parkeerplaatsen.

Twee reacties maximaal, één aanbieding
Op elk moment mag u maximaal op twee woningen een reactie hebben uitstaan. Komt er een woning beschikbaar waarop u liever wilt reageren, terwijl u al twee reacties heeft uitstaan? Dan kunt u een eerdere reactie intrekken, en op een andere woning reageren. Intrekken van een reactie kan alleen als de woningadvertentie nog niet gesloten is. U kunt geen dubbele aanbieding krijgen. U krijgt de woning aangeboden waarvan de reactietermijn als eerste sluit. Voor de andere woning zult u overgeslagen worden, omdat u al een aanbieding heeft ontvangen. Sluiten beide woningadvertenties op dezelfde datum en tijd? Dan krijgt u de woning aangeboden met het laagste advertentienummer. Indien u vooraf al een voorkeur heeft voor één van de twee woningen, kunt u eventueel binnen de reactietermijn nog uw reactie intrekken van de woning die minder uw voorkeur heeft.
Een aanbieding voor een parkeerruimte wordt niet meegeteld.

Woning geaccepteerd
Heeft u via de Woningzoeker een woning uit één van de drie modules geaccepteerd, dan vervalt na het ondertekenen van het contract uw inschrijving. Uiteraard kunt u zich hierna opnieuw inschrijven als woningzoekende. Mocht u na acceptatie de woning alsnog weigeren, dan is het mogelijk dat er kosten vanwege huurderving in rekening worden gebracht.

Samen een woning huren
Als u samen een woning gaat huren, maar u staat apart van elkaar ingeschreven als woningzoekende, dan wordt u beiden uitgeschreven en verliest u dus beiden uw inschrijfduur.

Weigeren of niet reageren in de spoedmodule
Wanneer u binnen de spoedmodule een woning weigert of geen reactie geeft op een aangeboden woning, wordt u - zonder waarschuwing vooraf - twaalf maanden uitgesloten van deelname in alle woonruimtemodules. U bouwt ondertussen wel gewoon inschrijfduur op.
Heeft u een sanctie gekregen? Dan ziet u een melding bij het inloggen op de website. Krijgt u tijdens een periode van sanctie bericht dat u uw inschrijving moet verlengen, dan moet u dit binnen de gestelde termijn doen, anders wordt u uitgeschreven.

Weigeren of niet reageren in de wensmodule of vrije sectormodule
U mag woningen in deze modules altijd weigeren. Een woning kan immers toch niet voldoen aan uw wensen. U moet hiervoor wel tijdig reageren op de aanbieding (terugsturen van de aanbiedingsbrief met reden van afwijzing). In dat geval volgt geen sanctie.
Als u niets van zich laat horen als u een woning in één van deze modules krijgt aangeboden, gelden de volgende sancties:
* Na 1 keer niet reageren op een aangeboden woning wordt u 3 maanden uitgesloten van alle modules (u bouwt dan wel inschrijfduur op).
* Na 2 keer niet reageren op een aangeboden woning wordt u één heel jaar uitgesloten van deelname aan alle modules (u bouwt dan wel inschrijfduur op).
* Na 3 keer niet reageren op een aangeboden woning wordt u uitgeschreven en verliest u uw opgebouwde inschrijfduur.
Krijgt u tijdens een periode van sanctie bericht dat u uw inschrijving moet verlengen, dan moet u dit binnen de gestelde termijn doen, anders wordt u uitgeschreven.

Geblokkeerde account
De Woningzoeker kan om een aantal redenen, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst uw inschrijving met onmiddellijke ingang blokkeren. Bijvoorbeeld bij een huurachterstand, in een overlastsituatie, als er sprake is van valsheid in geschrifte of anderszins. Uw account wordt dan geheel geblokkeerd. Dit betekent dat u tijdens de blokkade niet kunt reageren op woningen uit het aanbod. De blokkade is tijdelijk van aard. De duur van de blokkade kan verschillen. U ziet zodra u inlogt of u geblokkeerd bent. Tijdens de blokkade bouwt u wel inschrijfduur op. Krijgt u tijdens de blokkade bericht dat u uw inschrijving moet verlengen, dan moet u dit binnen de gestelde termijn doen, anders wordt u uitgeschreven.

Hennep
Hennep (wiet) kweken is verboden. Het brengt overlast en grote risico met zich mee. Klik hier om te lezen wat de gevolgen zijn bij het ontdekken van een hennepkwekerij in een huurwoning, garage of schuur van deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ of van Beter Wonen IJsselmuiden. 

Hardheidsclausule
De Woningzoeker heeft geen urgentieregeling voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan een acuut huisvestingsprobleem, zoals in het geval van een brand of in andere zeer ernstige situaties waarbij de woning plotseling onbewoonbaar is. Deze acute huisvestingsproblemen vallen onder de zogenoemde hardheidsclausule.
In alle overige situaties waarin mensen weliswaar haast hebben, maar er geen sprake is van een acuut huisvestingsprobleem (bijvoorbeeld scheiding, verbroken relatie of zwangerschap), verwijzen wij naar de spoed- of wensmodule.

Indien u toch meent in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule, dan dient u eerst contact op te nemen met een van de deelnemende corporaties. Medewerkers van de corporaties kunnen u vrij snel uitsluitsel geven of u wel of niet onder de hardheidsclausule zult vallen. U kunt ze bellen, of langskomen op kantoor. Als blijkt dat er geen sprake is van een hardheidsclausule kunnen wij u helpen in het systeem. Hoe kunt u het beste zoeken? Op welke woningen kunt u, in uw situatie, het beste reageren? Misschien is er sprake van meer problemen dan alleen het zoeken van een woning. Ook dan kunnen wij u op weg helpen met het zoeken van een (hulpverlenende)instantie. Bij woningcorporaties werken medewerkers die contacten hebben met deze organisaties.

Mocht u na deze gesprekken toch menen in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen waarin u aangeeft waarom u onder de hardheidsclausule valt. U kunt deze aanvraag sturen naar: Postbus 31, 8000 AA Zwolle t.a.v. commissie Hardheidsclausule. E-mailen kan ook naar: hardheidsclausule@dewoningzoeker.nl. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en een datum waarop uw aanvraag wordt behandeld.

Verstoorde relatie
De aangesloten corporaties houden zich het recht om geen huurcontract aan te gaan met personen die door tussenkomst van een rechter een woning zijn kwijtgeraakt.

Postcodegebieden
Zwolle 8011 t/m 8017, 8019, 8021 t/m 8026, 8028, 8031 t/m 8034, 8041 t/m 8044
Kampen 8260 t/m 8267
IJsselmuiden 8271
Wilsum 8274
's Heerenbroek 8275
Zalk 8276
Grafhorst 8277
Kamperveen 8278
Mastenbroek 8293 PA t/m 8293 PE en 8293 PG

 

* De Woningzoeker maakt gebruik van cookies. Deze worden automatisch verwijderd, zodra u uw webbrouwser afsluit.

 

sfeerafbeelding