inloggen
zoeken

Inkomensvoorwaarden

 

Inkomen en module
In onderstaand schema ziet u met welk inkomen in welke module u een woning kunt zoeken. Alle genoemde bedragen gelden vanaf 1 december 2017.

Inkomen Module
< € 36.798 wensmodule en spoedmodule
 € 36.798
vrije sectormodule


Huishoudinkomen berekenen
Bij het inschrijven bij de Woningzoeker moet u uw inkomensgegevens invullen. Uw inkomen is (mede) bepalend voor welke woningen u in aanmerking kunt komen. Het is dus belangrijk dat u dit zo goed mogelijk invult op ‘mijn pagina’.
U geeft uw verzamelinkomen en dat van uw partner en medebewoners op. Gebruik hiervoor een definitieve aanslag inkomstenbelasting (2016 of 2017). Het inkomen van uw kinderen hoeft u niet op te geven. U moet vervolgens het verzamelinkomen nog indexeren, dit houdt in dat uw inkomen aangepast wordt aan de inflatie. Dit doet u als volgt:
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0296. Het bedrag wat hier uit komt is uw huishoudinkomen en geldt voor het passend toewijzen.
Wanneer uw inkomen van 2017 bij de Belastingdienst bekend is (definitieve aanslag), geldt: Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0175.
Als uw huidige huishoudinkomen erg afwijkt van de laatste inkomensverklaring dan kunt u de volgende berekening toepassen: ‘loon voor loonheffing’ (bedrag van uw recente loonstrook) x 12 x 1,08 (indien uw vakantiegeld niet maandelijks wordt uitgekeerd).

Passend toewijzen
In onderstaande schema's ziet u hoe hoog de huur van uw woning maximaal mag zijn of vanaf welk bedrag u mag huren. Het eerste schema is gericht op de woningen in Zwolle en Kampen. Het tweede schema geldt voor de woningen in IJsselmuiden. De hoogte van de huur is afhankelijk van uw inkomen en huishoudsamenstelling. Bij de Belastingdienst kunt u uw jaarinkomen opvragen via telefoonnummer 0800 - 0543.
Wilt u een woning huren van Wetland Wonen, dan wijken de inkomenseisen enigszins af van de eisen die de Woningzoeker stelt. In dit overzicht ziet u direct welke woning van Wetland Wonen bij u past.

Zwolle/Kampen

Uw situatie Huishoudinkomen Kale huurprijs
     
Eén persoonshuishouden Tot en met € 22.400 Tot en met € 597,30
Eén persoonshuishouden Van € 22.400 tot en met
€ 36.798

Van € 597,31 tot en met
€ 710,68

     
Twee persoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 597,30
Twee persoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798

Van € 597,31 tot en met
€ 710,68

     
Drie en meerpersoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 640,14
Drie en meerpersoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798
Van € 640,15 tot en met
€ 710,68
     
Vrije sectormodule* Vanaf € 36.798  

 * De meeste woningen in deze module hebben een huur boven de huurtoeslaggrens, € 710,68. Dit betekent dat u voor deze woningen geen huurtoeslag kunt aanvragen. Er worden ook enkele woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens geplaatst in de vrije sectormodule. De inkomenseisen verschillen per woning. U vindt deze in de advertentie. 

IJsselmuiden

Uw situatie Huishoudinkomen Kale huurprijs
     
Eén persoonshuishouden Tot en met € 22.400 Tot en met € 597,30
Eén persoonshuishouden Van € 22.400 tot en met
€ 36.798
Van € 417,34 tot en met
€710,68
     
Twee persoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 597,30
Twee persoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798
Van € 417,34 tot en met
€ 710,68
     
Drie en meerpersoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 640,14
Drie en meerpersoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798
Van € 417,34 tot en met
€ 710,68
     
Vrije sectormodule* Vanaf € 36.798 Vanaf € 640,14

Alle genoemde bedragen gelden vanaf 1 december 2017.

Huidig inkomen berekenen
Om uw juiste inkomen te berekenen heeft u de meest recente inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting nodig (let op de indexering, zie hierboven bij 'huishoudinkomen berekenen').

Is uw inkomen (veel) lager geworden ten opzichte van uw inkomensverklaring waardoor u in een andere inkomenscategorie valt, vult u dan uw huidige inkomen in bij uw inschrijving. U kunt dan reageren op de goedkopere huurwoningen.
Is inkomen (veel) hoger geworden ten opzichte van uw inkomensverklaring waardoor u in een andere inkomenscategorie valt, vult u dan uw huidige inkomen in bij uw inschrijving. U kunt dan reageren op duurdere huurwoningen.

Garantstellingen
Wij gaan uit van uw zelfredzaamheid. U moet dus zelf uw huur kunnen betalen op basis van uw inkomen. Garantstellingen van anderen worden dan ook niet meegenomen bij het berekenen van uw inkomen.

Wijzigingen inkomen
Om misverstanden te voorkomen is het verstandig eventuele wijzigingen in uw inkomen bij te houden bij uw inschrijving. U kunt uw gegevens op elk moment wijzigen via Mijn pagina.

Let op!
Als u kandidaat bent voor een woning moet u ter controle van het door u ingevulde inkomen de meest recente inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting inleveren. Ook moet u recente inkomensgegevens inleveren. Indien u met meer mensen de woning gaat bewonen, moet u voor alle meeverhuizende leden van uw huishouden, behalve inwonende kinderen, deze gegevens inleveren.
Ook studenten die een woning gaan huren, moeten een inkomensverklaring inleveren.
U kunt de inkomensverklaring alleen telefonisch aanvragen bij de belastingdienst. U kunt gratis bellen met 0800-0543. Dit kan van maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur. Houdt uw BSN nummer bij de hand. U vindt dit op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Het duurt 5 werkdagen voordat u de inkomensverklaring in huis heeft. Vraag het dus tijdig aan! Zonder dit formulier kunnen wij u weigeren als kandidaat voor een woning.

Als na toetsing van uw inkomen blijkt dat de woning niet passend voor u is, kunt u worden afgewezen als kandidaat.

sfeerafbeelding