inloggen
zoeken

Begrippenlijst

Energielabel
Het energielabel geeft de energiezuinigheid van de woning aan in de klassen A t/m G. Het label heeft alleen betrekking op de verwarming en warmwatervoorziening en zegt niets over uw elektriciteitsverbruik. Het zegt iets over de isolatie van de woning en geeft aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn.
Een woning met het A-label is het meest energiezuinig en met het G-label het minst. U kunt alleen dezelfde typen woningen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld een kleine woning met label C kan in stookkosten voordeliger zijn dan een grotere woning met label A. De meeste energielabels bij de woningen in De Woningzoeker geven een voorlopige indicatie. Afwijkingen hierop zijn dus mogelijk.

Energielasten in de woonlastenwijzer
De energielasten bestaan uit de te verwachten elektriciteits-, gas-, en water lasten bij elkaar opgeteld. Op basis van de kenmerken van de woning (o.a. Isolatie/type woning/soort verwarming) en de kenmerken van het huishouden (o.a. aantal kinderen/Leeftijden) wordt er een schatting gegeven van de energielasten. De energielasten zijn altijd afhankelijk van het eigen stook- en leefgedrag. De getoonde energielasten zijn berekend op basis van een gemiddeld huishouden, dat woont in de betreffende woning. U moet daarom ook altijd uw eigen inschatting maken of u deze woonlasten kunt betalen, nu en in de toekomst

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Voor woningen met een huur tot € 710,68* (wensmodule en spoedmodule) kunt u huurtoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

* prijspeil 2017

Huurtoeslag in de woonlastenwijzer
Voor de berekening van huurtoeslag bij de woonlastenwijzer wordt gekeken naar de hoogte van de huur en een aantal kenmerken van de woningzoekende (leeftijd/inkomen/huishoudgrootte). De huurtoeslag in de advertentie staat er ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Om te weten te komen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en de precieze hoogte van de toeslag, kunt u contact opnemen met de belastingdienst. Meer informatie: www.toeslagen.nl, de belastingtelefoon 0800-0543

Kale huur of netto huur
Huurprijs per maand, exclusief stook-, service- en energiekosten.

Maisonnette
Niet-gelijkvloerse woning in een flatgebouw.

Passend aanbod
Woningen waarvoor u in aanmerking komt, gezien inkomen, grootte van het huishouden, leeftijd, etc.

Rekenhuur
Maandelijkse kale huurprijs en evt. een deel van de maandelijkse servicekosten waarop de huurtoeslag is gebaseerd.

Servicekosten
Bij sommige woningen betaalt u maandelijks een voorschot servicekosten aan de verhuurder. Servicekosten is een wijd begrip. Kosten elektra, gebruik gemeenschappelijke woonruimten, schoonmaakkosten, glasbewassing, beheerderskosten zijn enkele kostensoorten die onder de noemer servicekosten kunnen vallen.
De verhuurder moet 1 keer per jaar een afrekening servicekosten verstrekken. Deze afrekening betreft het voorgaande kalenderjaar. Neem voor vragen over de servicekosten contact op met de corporatie die de woning verhuurd.

Stookkosten
Maandelijks voorschotbedrag voor verwarming van de woning. Dit bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de corporatie. Afrekening is eens per jaar.

Stookkosten in de Woonlastenwijzer
Bij sommige woningen betaalt u een voorschot voor de stookkosten rechtstreeks aan de woningcorporatie, omdat u in deze woning verwarming krijgt via een collectief warmtesysteem. In dat geval staan de stookkosten niet vermeld bij de woonlasten, maar bij de woningadvertentie. Bij de woonlasten staat dan tevens vermeld dat de berekening inclusief stookkosten is. De stookkosten die u betaalt aan de woningbouwcorporatie zijn een voorschot. Aan het einde van een boekjaar wordt u geïnformeerd over de afrekening. 

Uitverhuizers
Huishoudens die moeten verhuizen vanwege herstructurering (vernieuwing) van hun wijk. Deze groep moet zijn of haar huidige woning verlaten, omdat de woning wordt gesloopt of gerenoveerd.

Verzamelinkomen
Het verzamelinkomen zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor meer informatie, kijk bij inkomensvoorwaarden.
 

sfeerafbeelding