inloggen
zoeken

Passend toewijzen

Nieuwe Woningwet
De Woningzoeker biedt vanaf 1 december 2015 de sociale huurwoningen via de nieuwe regels van passend toewijzen aan. Mensen die naar een sociale huurwoning willen verhuizen, mogen alleen nog een woning huren met een huur die past bij hun inkomen. Hiermee willen we voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen of andersom.

Ingeschreven bij De Woningzoeker
Staat u ingeschreven bij De Woningzoeker, dan is het belangrijk dat u op korte termijn zelf uw inkomens- en huishoudgegevens op 'Mijn pagina' controleert en eventueel aanpast. Dat voorkomt teleurstellingen als een aangeboden woning wordt teruggetrokken als blijkt dat de inkomensgegevens niet kloppen.

Spoed-, wens- en vrije sectormodule
Heeft u een inkomen tot € 36.798 dan kunt u alleen een passende woning zoeken in de spoed- en/of wensmodule. Heeft u een inkomen hoger dan € 36.798, dan kunt u alleen een woning zoeken in de vrije sector module.

Passend toewijzen
In onderstaand schema ziet u hoe hoog de huur van uw woning maximaal mag zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudsamenstelling. Bij de Belastingdienst kunt u uw jaarinkomen opvragen via telefoon 0800 - 0543.
Zie voor de regels bij een gewijzigd inkomen ten opzichte van uw inkomensverklaring bij inkomensvoorwaarden
Wilt u een woning huren van Wetland Wonen, dan wijken de inkomenseisen enigszins af van de eisen die de Woningzoeker stelt. In dit overzicht ziet u direct welke woning van Wetland Wonen bij u past.
 

Zwolle/Kampen

Uw situatie Huishoudinkomen Kale huurprijs
     
Eén persoonshuishouden Tot en met € 22.400 Tot en met € 597,30
Eén persoonshuishouden Van € 22.400 tot en met € 36.798

Van € 597,31 tot en met
€ 710,68

     
Twee persoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 597,30
Twee persoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798

Van € 597,31 tot en met
€ 710,68

     
Drie en meerpersoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 640,14
Drie en meerpersoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798
Van € 640,15 tot en met
€ 710,68
     
Vrije sectormodule* Vanaf € 36.798  

* De meeste woningen in deze module hebben een huur boven de huurtoeslaggrens, € 710,68. Dit betekent dat u voor deze woningen geen huurtoeslag kunt aanvragen. Er worden ook enkele woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens geplaatst in de vrije sectormodule. De inkomenseisen verschillen per woning. U vindt deze in de advertentie. 

IJsselmuiden 

Uw situatie Huishoudinkomen Kale huurprijs
     
Eén persoonshuishouden Tot en met € 22.400 Tot en met € 597,30
Eén persoonshuishouden Van € 22.400 tot en met
€ 36.798
Van € 417,34 tot en met
€ 710,68
     
Twee persoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 597,30
Twee persoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798
Van € 417,34 tot en met
€ 710,68
     
Drie en meerpersoonshuishouden Tot en met € 30.400 Tot en met € 640,14
Drie en meerpersoonshuishouden Van € 30.400 tot en met
€ 36.798
Van € 417,34 tot en met
€ 710,68
     
Vrije sectormodule* Vanaf € 36.798 Vanaf € 640,14

* De meeste woningen in deze module hebben een huur boven de huurtoeslaggrens, € 710,68. Dit betekent dat u voor deze woningen geen huurtoeslag kunt aanvragen. Er worden ook enkele woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens geplaatst in de vrije sectormodule. De inkomenseisen verschillen per woning. U vindt deze in de advertentie. 

Alle genoemde bedragen gelden vanaf 1 december 2017.

Wachttijden
Door het toepassen van de nieuwe regels hoeft de wachttijd voor een nieuwe woning niet op te lopen. Het is wel zo dat de keuze voor de woningzoekende minder wordt. De corporaties zorgen ervoor dat voldoende huren worden bijgesteld, zodat er per doelgroep een juist aantal woningen wordt aangeboden via De Woningzoeker.

 

sfeerafbeelding