inloggen
zoeken

Hoe werkt De Woningzoeker?

Om in aanmerking te komen voor onze huurwoningen, moet u reageren op het beschikbare huuraanbod via de site van de Woningzoeker. Om te kunnen reageren moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Vrijkomende woningen worden per 1 december 2015 volgens de nieuwe regels van passend toewijzen aangeboden. Voor parkeerruimtes en koopwoningen hoeft u niet ingeschreven te staan. Voor meer gedetailleerde informatie, voorwaarden en regels kijkt u bij de spelregels.

Inschrijving
U kunt zich alleen via internet inschrijven. Heeft u geen internet, dan kunt u naar het kantoor gaan van één van de aangesloten woningcorporaties.
Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u een email ter bevestiging hiervan. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. U wordt in eerste instantie voor een jaar ingeschreven. Hierna krijgt u jaarlijks bericht via e-mail en/of sms dat u moet verlengen als u ingeschreven wilt blijven staan. Ook aan deze verlenging zijn kosten verbonden.
Let op: indien uw gegevens wijzigen, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit aan te passen bij uw inschrijving!

Aanbod
Alle huurwoningen worden in verschillende modules geadverteerd. Er zijn 3 modules: spoed, wens en vrije sector. Deze worden hieronder uitgelegd.
Via 'video' op de homepage kunt u een filmpje bekijken waarin alle modules worden uitgelegd.
Naast huurwoningen staan er ook koopwoningen op de site.
Het aanbod wordt dagelijks aangevuld. Bij het aanbod staat duidelijk of u, in verband met passend toewijzen, wel of niet voor de woning in aanmerking komt. Garages en parkeerplaatsen worden elke vrijdag om 12.00 uur gepubliceerd.

Welk module past bij u?
Spoedmodule: de woningen in deze module worden toegewezen op basis van loting. Iedereen maakt evenveel kans, mits voldaan wordt aan de nieuwe regels van passend toewijzen. Wel geldt een aanvullende voorwaarde om mee te doen in deze module. Om voor een spoedwoning in aanmerking te komen, moet u minimaal één jaar aaneengesloten ingeschreven staan binnen de postcodegebieden van de regio Zwolle, Kampen of IJsselmuiden. Dit moet het jaar zijn dat vooraf is gegaan aan de datum waarop de woning is geadverteerd. Voorbeeld: een woning is op 1 maart 2017 geadverteerd. U staat dan minimaal van 1 maart 2016 tot en met 1  maart 2017 ingeschreven binnen het gestelde postcodegebied. Daarbij kun u woonachtig zijn geweest op verschillende adressen, zolang dit maar binnen de gestelde postcodegebieden valt en het in totaal een aaneensluitende periode van minimaal een jaar is. Als u aan de gestelde voorwaarde voldoet, mag u in al deze postcodegebieden op spoedwoningen reageren. Studenten mogen niet reageren in deze module.
Wensmodule: de woningen in deze module worden toegewezen op basis van inschrijfduur en volgens de regels van passend toewijzen. Heeft u veel inschrijfduur opgebouwd en heeft u specifieke wensen dan maakt u in deze module meer kans.
Vrije sector module: de woningen in deze module worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Voor deze woningen worden aanvullende inkomenseisen gesteld. Deze staan vermeldt bij de advertenties.

U kunt in één of meerdere modules zoeken. Let er wel op dat u op basis van uw verzamelinkomen, leeftijd en huishoudsamenstelling voor sommige woningen wel en voor anderen niet in aanmerking komt.
Voor de verschillende modules bestaan sancties als u niet reageert op een aanbieding of een woning weigert. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat u wordt uitgeschreven als woningzoekende.

Inkomensvoorwaarden
Om voor woningen in de spoedmodule en de wensmodule in aanmerking te komen mag uw verzamel jaarinkomen (dus dat van u en uw eventuele medebewoners, waarbij inwonende kinderen niet meetellen) niet hoger zijn dan € 36.798*.
Om voor woningen in de vrije sectormodule in aanmerking te komen mag uw verzameljaarinkomen niet lager zijn dan € 36.798*.

* prijspeil 1 december 2017

Lees hier de wat de precieze inkomensvoorwaarden zijn.

Zoekprofiel
Met uw zoekprofiel kunt u aangeven wat voor soort woning u zoekt. U kunt dit zoekprofiel op elk moment aanpassen via Mijn pagina. U kunt hier ook aangeven of u een Tipbericht wilt ontvangen. Dit is een email waarin u getipt wordt over een woning die is gepubliceerd en die valt binnen uw zoekprofiel. U kunt uw interesse voor deze woning kenbaar maken door op de advertentie te reageren. U kunt alleen reageren op de woning als uw inkomen en huishoudgrootte past bij de huur.
Let op: een Tipbericht is niet hetzelfde als een reactie!

Reactietermijn
Voor elke advertentie geldt een reactietermijn van een week. In de advertentie staat vóór wanneer uw reactie binnen moet zijn. U kunt uw reactie op elk moment weer verwijderen, zolang de reactietermijn nog niet is verstreken.

Kandidaat
Bent u kandidaat voor een woning, dan krijgt u van de betreffende corporatie bericht per post of per email. Heeft u een mobiel telefoonnummer ingevuld bij het veld 'telefoon mobiel', dan ontvangt u als extra service een sms-je.
In de brief of email kunt u lezen voor welke woning u kandidaat bent, hoe de procedure verder gaat en wat u moet doen om voor de woning in aanmerking te komen.
Accepteert u de aangeboden woning, dan wordt u na het tekenen van het contract uitgeschreven als woningzoekende. U kunt zich hierna uiteraard weer opnieuw inschrijven om weer inschrijfduur te gaan sparen.
Passende woonruimte
Op het moment dat u kandidaat bent voor een woonruimte, zal de corporatie toetsen of de woning passend is. Dit heeft onder andere betrekking op financiële zaken. Indien na toetsing blijkt dat de corporatie de woning niet passend voor u vindt, kan de woonruimte worden afgewezen.

sfeerafbeelding