inloggen
zoeken

Klachten

De corporaties van dewoningzoeker.nl wijzen hun woningen toe volgens gezamenlijk gemaakte afspraken over woonruimteverdeling. Ondanks de aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In alle gevallen geldt: meld het direct en probeer er met de betreffende corporatie uit te komen.

Indien u er met deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ of Beter Wonen IJsselmuiden niet uitkomt, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtenadviescommissie. Het secretariaat van de Klachtenadviescommissie wordt gevoerd door Secretary Solutions. U kunt uw klacht zowel via de post als via de mail indienen bij: 

Secretariaat van de Klachtenadviescommissie
Oranjestraat 10
7451 CC  Holten

info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl

Deze commissie behandelt klachten van individuele woningzoekenden over de uitvoering van de woonruimteverdeling. Het gaat hierbij om een onjuiste toepassing van de afspraken over de woonruimteverdeling.

Wetland Wonen heeft een eigen klachtenadviescommissie. Klik hier voor meer informatie.
 

sfeerafbeelding